.

Östraby Bygdeförening

Östraby Bygdeförening startades den 15 mars 1988. Syftet med föreningen är att den skall verka på och främja landsbygden samt anordna aktiviteter för gammal och ung. Idag har vi ett brett utbud av aktiviteter såsom julmarknad, nationaldagsfirande och midsommarfirande för att nämna några.

. Bygdeföreningen

Aktiviteterna presenteras i vårt Programblad, som utkommer årligen i mars. På hemsidan kan du läsa mer om vad som händer i Östraby med omgivningar.

Medlemskapet är öppet för alla. Årsavgiften är 100:- per år och familj.

Ordförande är Ingrid Persson som kan nås på telefon 0415-402 95 eller e-post: ingrid.persson.emaus@telia.com

Du kan också nå föreningen via e-post: Bygdeforeningen@ostraby.info

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STYRELSEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ordförande:

Ingrid Persson

V. ordförande:               

Kenneth Dagérus

Sekreterare:                

Christer Nilsson

Kassör:                        

Lena Bergström

Övriga ledamöter:

Britt-Marie Wall

Agne Håkansson

Rolf Crona

Styrelsesuppleanter:       

Lars Andersson

Alexandra Granemark

Aktivitetsgrupp:

Arne Holmgren

Lars Larsson

Marie Malmqvist

Tove Bergman

Revisorer:                      

Hasse Thorsvad

Ingvar Persson

Stellan Persson (suppl.)

Arne Johannisson (suppl.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STYRELSEMÖTEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 16 januari 2019 kl 19.00 

i Bygdegården. 

 

Protokollet från styrelsemötet den 6 november 2018 hittar du här.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STYRELSEDOKUMENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bygdeföreningens stadgar finns här.

Östraby Bygdeförening © 2018 • All rights reserved