.

Östraby Bygdeförening

Östraby Bygdeförening startades den 15 mars 1988. Syftet med föreningen är att den skall verka på och främja landsbygden samt anordna aktiviteter för gammal och ung. Idag har vi ett brett utbud av aktiviteter julmarknad, nationaldagsfirande och midsommarfirande för att nämna några.

Våra aktiviteter presenteras årligen i vårt Programblad, som utkommer i böjan av året. På hemsidan kan du läsa mer om vad som händer i Östraby med omgivningar.

Medlemskapet är öppet för alla. Årsavgiften är 100:- per år och familj.

Ordförande är Ingrid Persson som kan nås på telefon 0415-402 95 eller e-post: ingrid.persson.emaus@telia.com

Du kan också nå föreningen via e-post: Bygdeforeningen@ostraby.info

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STYRELSEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ordförande Ingrid Persson

V. ordförande                Kenneth Dagérus

Sekreterare                  Christer Nilsson

Kassör                          Lena Bergström

Övriga ledamöter Britt-Marie Wall

Agne Håkansson

Rolf Crona

Styrelsesuppleanter       Lars Andersson

Mikki Hällebo

Aktivitetsgrupp: Arne Holmgren

Lars Larsson

Marie Malmqvist

Ulla Olofsson

Lotteriansvarig:              Britt-Marie Wall

. Bygdeföreningen

Revisorer:                      Hans Thorsvad

                                     Ingvar Persson

                                     Stellan Persson (suppl.)

Arne Johannisson (suppl.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STYRELSEMÖTEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 28 september 2017 kl 19.00 

i Bygdegården. 

 

Protokollet från det senaste mötet med styrelse och aktivitetsgrupp hittar du här.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STYRELSEDOKUMENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bygdeföreningens stadgar finns här.

Östraby Bygdeförening © 2017 • All rights reserved