.

Östraby Bygdeförening

Östrabyboken 1704 - 1996

Denna bok har som syfte att beskriva delar av byns historia.

Vi tror att kunskaper om våra förfäder och deras livsvillkor kan lära oss att bättre förstå och uppskatta den miljö och de traditioner som de har lämnat efter sig och som vi nu, i vår tur, har i uppgift att förvalta.

Det är människornas historia som utgör huvuddelen av denna bok.

Sedan 1704 kan man följa släkt efter släkt i byns ursprungliga femton gårdar med dess uppdelningar och avstyckningar efter 1820 till våra dagar.

Det har blivit många namn och årtal. Och fler skulle det blivit om vi inte hade begränsat urvalet till personer som har bott åtminstone några år i byn.

Grunden för arbetet har utgjorts av studier av källmaterial, huvudsakligen i form av kyrkoböcker, mantalslängder, bouppteckningar och domstolsprotokoll.

I boken finns bilder och tydliga kartor som beskriver Östraby med omnejd.

Boken är numera slutsåld men kan eventuellt lånas på kommunbiblioteket. Det går även att kontakta Bygdeföreningen om du vill veta mer om innehållet.


En ny, uppdaterad bok, "Östraby by 1704 - 2019" håller på att tas fram och beräknas vara klar för försäljning 1:a Advent 2019.

Foton från gamla Östraby


Fotona förstoras om du klickar på dem.

Östraby Bygdeförening © 2018 • All rights reserved