.

Östraby Bygdeförening

                       PROJEKT

Under de år (från starten 1988) som Östraby Bygdeförening arbetat, helt ideellt, så har vi satt igång lite olika projekt. Det senaste projektet som vi drev under våren 2004 var ÖresundsBo- projektet. Det största av våra hittills genomförda projekt.

AKTUELLA PROJEKT I FÖRENINGEN

Vi hoppas kunna påskynda utbyggnaden av fibernät och bredband i hela vår bygd. Idag är huvudaktören för detta arbete företaget Teleservice. De informerar fortlöpande om utbyggnaden på sin hemsida, som du når via denna länk.

PROJEKT GENOM ÅREN

Läs vidare på följande sidor om våra hittills genomförda projekt.

Foton från gamla Östraby:

Östraby Bygdeförening © 2017 • All rights reserved