.

Välkommen

till


Östraby Bygdeförening

Östraby Bygdeförening startades den 15 mars 1988. Syftet med föreningen är att den skall verka på och främja landsbygden samt anordna aktiviteter för gammal och ung. Idag har vi ett brett utbud av aktiviteter såsom valborgsfirande, nationaldagsfrukost, midsommarfirande och den årliga julmarknaden för att nämna några.

Våra aktiviteter presenteras i vårt Programblad, som utkommer årligen i mars. På föreningens hemsida kan du läsa mer om vad som händer i Östraby med omgivningar.Programbladet för 2019 kan du ladda ner och läsa här (pdf).

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AKTUELLT

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

______________________________________________________________________

HVB-verksamheten på Möllagården


Den 28 januari 2020 kl 19.00 håller vi ett nytt informationsmöte med Nytida, som driver HVB-verksamheten på Möllagården. Alla hälsas välkomna!


Ett tidigare möte genomfördes av Bygdeföreningen den 12 november 2018. Ett referat från vad som togs upp då kan du läsa här.


Om du vill ha kontakt med personalen på HVB-hemmet kan du ringa 0763-160 125 (jourtelefon dygnet runt).

      _______________________________________________________________________

Nya Östrabyboken


Nu är den här! Boken kan köpas av författarna Ingrid Persson (0415-40295), Christer Nilsson (0415-40295), Karin Rubin (0415-40228) eller på Mys Inn (0415-40058).

Pris: 250 kr.


Läs mer om boken här.

______________________________________________________________________

Läs också Oderupsboken


"Mitt Oderup och Satsarp"


som gavs ut i maj 2019. Mer information om boken finns här (länk).


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Bygdeföreningens styrelse och aktivitetsgrupp har sitt nästa möte i Östraby Bygdegård torsdagen den 23 januari 2020 kl 19.00. Även övriga medlemmar är välkomna. 


Protokollet från styrelsemötet den 14 november 2019 hittar du via sidan "Bygdeföreningen"

__________________________________________________________________________

Östraby Bygdeförening   © Christer Nilsson 2020

Startsida