Välkommen till

Östrabys skolor

______________________________________________________________

Östraby skola

Skolan med hjärta och hjärna, där alla barn är allas barn.

På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolans fritidshem Vindrosen ligger i Västerstad på De La Gardieskolan, och dit åker eleverna med skolbuss.


En stor del av eleverna åker skolbuss även till skolan eftersom många har längre än 4 kilometers skolväg.


Telefon: 0415-37 84 02 (Skoladministratör),

0415-37 84 31 (Rektor)

Välkomna till Östraby skola!!!!

Östraby Bygdeförening    © Christer Nilsson 2024