.

Välkommen

till


Östraby Bygdeförening

Östraby Bygdeförening startades den 15 mars 1988. Syftet med föreningen är att den skall verka på och främja landsbygden samt anordna aktiviteter för gammal och ung. Idag har vi ett brett utbud av aktiviteter såsom valborgsfirande, nationaldagsfrukost, midsommarfirande och den årliga julmarknaden för att nämna några.

Våra aktiviteter presenteras i vårt Programblad som trycks i 900 exemplar och som årligen delas ut till bygdens hushåll i mars.

En elektronisk version av 2020-års programblad kan du ladda ner genom att klicka här.


Här på föreningens hemsida kan du läsa mer om vad som händer i Östraby med omgivningar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AKTUELLT

__________________________________________________________________________

Bygdeföreningen önskar alla 

EN GOD JUL

och

ETT GOTT NYTT ÅR 2021 !

_______________________________________________________________________


Östraby Bygdeförening har traditionsenligt klätt och hängt upp stjärnor längs bygatan i byn lagom till 1:a advent.


Bygdeföreningen vill passa på att tacka Färs och Frosta Sparbanksstiftelse för det i dagarna beviljade bidraget till kommande underhåll av de fina granrisstjärnorna!

__________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

Nya Östrabyboken


Nu är den här! Boken kan köpas av författarna Ingrid Persson (0415-40295), Christer Nilsson (0415-40295), Karin Rubin (0415-40228) eller på Mys Inn (0415-40058).

Pris: 250 kr.


Läs mer om boken här.

Mitt Oderup och Satsarp

 

Under åren 2017 till 2019 har en grupp personer med anknytning till byn Oderup samlat in bildmaterial som berättar om byarna. Detta arbete har sedan sammanställts i boken ”Mitt Oderup och Satsarp – minnen samlade av Oderups kamratcirkel”. 


Läs mer om boken här.

_________________________________________________________________________

Bygdeföreningens styrelse och aktivitetsgrupp har sitt nästa möte torsdagen den 21 januari 2021.


Protokollet från styrelsemötet den 12 november 2020 hittar du på den här sidan.

Östraby Bygdeförening   © Christer Nilsson 2020

Startsida