Östraby Bygdeförening

                       PROJEKT

Under de år (från starten 1988) som Östraby Bygdeförening arbetat, helt ideellt, så har vi satt igång lite olika projekt. Det senaste projektet som vi drev under våren 2004 var ÖresundsBo- projektet. Det största av våra hittills genomförda projekt.

AKTUELLA PROJEKT I FÖRENINGEN

Vi har arbetat med att försöka påskynda utbyggnaden av fibernät och bredband i hela vår bygd. Huvudaktören för detta arbete har hittills varit företaget Teleservice. De informerar fortlöpande om utbyggnaden på sin hemsida.

Även Telia och IP Only meddelade 2017 att man tänkte bygga fibernät i vårt område. Dessa två företag är dock inte längr aktiva hos oss.


I december 2017 startade Teleservice det egentliga arbetet med att gräva ner fiber i och omkring Östraby samt att ansluta fastigheter. Företaget kan fortfarande skriva kontrakt med hushåll som vill ansluta sig. 


PROJEKT GENOM ÅREN

Läs vidare om hittills genomförda projekt:


- 2019: Oderupsboken (länk). Boken gavs ut i maj 2019.


- 1996/2019: Östrabyboken (länk).  En uppdaterad bok gavs ut i december 2019.


- 2003: Slaget vid Borst (länk).


Dessutom var Bygdeföreningen drivande vid tillskapandet av Möllagården 1993 (som kommunen numera, tyvärr, lagt ner).


Föreningen arbetade också med det EU-stödda Öresundsboprojektet samt med planerna för Hästgårdsverksamhet.Östraby Bygdeförening    © Christer Nilsson 2022