Östraby Bygdeförening

Östraby Bygdeförening startades den 15 mars 1988. Syftet med föreningen är att den skall verka på och främja landsbygden samt anordna aktiviteter för gammal och ung. Idag har vi ett brett utbud av aktiviteter såsom julmarknad, nationaldagsfirande och midsommarfirande för att nämna några.

. Bygdeföreningen

Aktiviteterna presenteras i vårt  Programblad, som utkommer årligen i mars. På hemsidan kan du läsa mer om vad som händer i Östraby med omgivningar.

Medlemskapet är öppet för alla. Årsavgiften är 100:- per år och hushåll.

Ordförande är Ingrid Persson som kan nås på telefon 0415-402 95 eller e-post: ingrid.persson.emaus@telia.com

Du kan också nå föreningen via e-post: Bygdeforeningen@ostraby.info

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STYRELSEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ordförande:                   

Ingrid Persson

V. ordförande:               

Kenneth Dagérus

Sekreterare:                

Christer Nilsson

Kassör:                         

Lena Bergström

Övriga ledamöter:         

Greta Füstös

Agne Håkansson

Rolf Crona

Styrelsesuppleanter:       

       Ann-Kristin Isaksson

Max Helmer

Aktivitetsgrupp:             

Lars Larsson

Yvonne Dagérus

       Ulla Johannisson

       Els-Marie Hansson

       Bitte Andersson

Revisorer:                      

Arne Johannisson

Nils-Martin Andersson

Hasse Thorsvad (suppl.)

Jon Lindberg (suppl.)

STYRELSEMÖTEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 14 augusti 2024.


Protokollet från styrelsemötet den 12 juni 2024 hittar du här.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STYRELSEDOKUMENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bygdeföreningens stadgar finns här.

Östraby Bygdeförening    © Christer Nilsson 2024