Östraby Bygdeförening

Östraby Bygdeförening startades den 15 mars 1988. Syftet med föreningen är att den skall verka på och främja landsbygden samt anordna aktiviteter för gammal och ung. Idag har vi ett brett utbud av aktiviteter såsom julmarknad, nationaldagsfirande och midsommarfirande för att nämna några.

. Bygdeföreningen

Aktiviteterna presenteras i vårt  Programblad, som utkommer årligen i mars. På hemsidan kan du läsa mer om vad som händer i Östraby med omgivningar.

Medlemskapet är öppet för alla. Årsavgiften är 100:- per år och familj.

Ordförande är Ingrid Persson som kan nås på telefon 0415-402 95 eller e-post: ingrid.persson.emaus@telia.com

Du kan också nå föreningen via e-post: Bygdeforeningen@ostraby.info

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STYRELSEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ordförande:                   

Ingrid Persson

V. ordförande:               

Kenneth Dagérus

Sekreterare:                

Christer Nilsson

Kassör:                         

Lena Bergström

Övriga ledamöter:         

Alexandra Granemark

Agne Håkansson

Rolf Crona

Styrelsesuppleanter:       

       Greta Füstös

Max Helmer

Aktivitetsgrupp:             

Lars Larsson

Yvonne Dagérus

       Ulla Johannisson

Revisorer:                      

Arne Johannisson

Ingvar Persson

Nils-Martin Andersson (suppl.)

Hasse Thorsvad (suppl.)

STYRELSEMÖTEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 13 april 2023.


Protokollet från styrelsemötet tisdagen den 25 januari 2023 hittar du här.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STYRELSEDOKUMENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bygdeföreningens stadgar finns här.

Östraby Bygdeförening    © Christer Nilsson 2022