Östraby Bygdeförening

Östrabyboken 1704 - 2019

Denna bok är en omarbetad version av den tidigare utgivna boken "Östraby by 1704 - 1996". Boken har som syfte att beskriva delar av byns historia. Vi tror att kunskaper om våra förfäder och deras livsvillkor kan lära oss att bättre förstå och uppskatta den miljö och de traditioner som de har lämnat efter sig och som vi nu, i vår tur, har i uppgift att förvalta.

Det är människornas historia som utgör huvuddelen av denna bok. Sedan 1704 kan man följa släkt efter släkt i byns ursprungliga femton gårdar med dess uppdelningar och avstyckningar efter 1820 till våra dagar.


Det har blivit många namn och årtal. Och fler skulle det blivit om vi inte hade begränsat urvalet till personer som har bott åtminstone några år i byn. Grunden för arbetet har utgjorts av studier av källmaterial, huvudsakligen i form av kyrkoböcker, mantalslängder, bouppteckningar och domstolsprotokoll.


Trots att vi gjort allt vi kunnat för att innehållet skall vara korrekt, så har det ändå blivit en del fakta- och tryckfel. Du kan ladda ner ett rättelseblad genom att klicka här.

I boken finns bilder och tydliga kartor som beskriver Östraby med omnejd. Nedan ges några exempel:

Milsten en fjärdingsväg (kvarts mil) söderut

längs dåvarande landsvägen från Gästgivaregården på Östraby Nr 3.

Foto: Christer Nilsson, 2019.

Gårdarna i Östraby by vid Enskiftet 1809 enligt skifteskartan upprättad 1774 (beskuren). Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv; Östraby socken Östraby nr 1-15, Laga delning 1774. Nedladdad 2019.

Elsa Hall lagar kaffe på Gästis omkring 1955. Foto: Privat.

Gubben i Gubbavången. Foto: Christer Nilsson 2019.

Infarten till byn från Sniberupsvägen på 1930-talet. Gården Framnäs till höger. Målning av Eskil Skans. Tavlan i privat ägo.

      _______________________________________________________________________

Läs också Oderupsboken


"Mitt Oderup och Satsarp"


som gavs ut i maj 2019. Mer information om boken finns här (länk). 


2021 utgavs en andra bok, som i bilder visar hur bygden gestaltat sig de senaste seklerna:

"Mitt Oderup och Satsarp - ett fotoalbum 1810-2020".

Boken är slutsåld men kan lånas på bibliotek.


      _______________________________________________________________________

Läs om fastigheterna och människorna de senaste århundradena i vår grannförsamling, Frenninge.

Logga in på hemsidan FRENNINGEBOKEN (länk) med Bertil Persson ("Bertilihultet") som ansvarig utgivare. Där finns massor av intressant läsning!

Hemsidan byggs på efter hand.

____________________________________________________________________

Ytterligare några gamla foton från Bygdeföreningens arkiv:

Östraby nr 8:20, "Bromansgården", Ingvar Berlins manufakturaffär ca 1900.

Östraby nr 8:21 Bryggeriet, omkring 1915.

Östraby nr 14:4 Järnhandel omkring 1920.

Gamla Spritbolaget vid Gästgivaregården omkring 1940.

Rosendahls affär, Smedjan och N. A. Nilssons affär omkring 1910.

Bygatan med Handelsmagasinet sedd från väster omkring 1900.

Gästgivaregården omkring 1910.

Östraby bygata med Gästis till vänster omkring 1910.

Östraby missionshus byggt 1919.

© Christer Nilsson 2024

Östraby Bygdeförening